Nguyễn Sơn Bakery Bắc Ninh

???? 212 Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, Tp. Bắc Ninh – ĐT 0222 390 3612

???? CN4 – Yên Phong 8, KCN Yên Phong, Bắc Ninh – ĐT 02226291386