Nguyễn Sơn Bakery Ecopark – Hưng Yên

???? SỐ A19, Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, Hưng Yên. ĐT : 033 2672050